สาขาเคแอนด์เค
Main
สำนักงานใหญ่
เวลาทำการ 08:30 - 17:30
โทร 074-205288, 074-205242
9/9 ม.5 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
#1
สามชัย
เวลาทำการ 07.30 - 21.00
โทร 074-234466
187 ถ.สามชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110
#2
เขต 8
เวลาทำการ 07.30 - 21.00
โทร 074-252541
537 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
#3
เพชรเกษม
เวลาทำการ 07.30 - 21.00
โทร 074-221094
453/1,455/1 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
#4
ป. ณัฐพล
เวลาทำการ 07.30 - 21.00
โทร 074-221096
37/65 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
#5
ท่าเคียน
เวลาทำการ 07.30 - 21.00
โทร 074-255870
39 ม.1 ถ.ศรีภูวนารถใน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
#6
จิระนคร
เวลาทำการ 07.30 - 21.00
โทร 074-236188
59 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
#7
ช่างอุต
เวลาทำการ 06.30 - 21.00
โทร 074-221095
255, 257 ถ.อนุสรณ์อาจารย์ทอง ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
#8
สิงหนคร
เวลาทำการ 07.30 - 20.30
โทร 074-330083, 074-332544
248/9 ม.5 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
#9
หัวรั้ว
เวลาทำการ 07.30 - 21.00
โทร 074-555474
36 ซ.6 ถ.เพชรเกษม ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
#10
คลองแห
เวลาทำการ 07.30 - 21.00
โทร 074-205240
58/10 ม.4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
#11
ทุ่งลุง
เวลาทำการ 07.30 - 21.00
โทร 074-370077
373 ม.1 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
#12
ปริก
เวลาทำการ 07.30 - 20.00
โทร 074-298298
38/1 ม.3 ถ.กาญจนวนิช ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
#13
บ้านพรุ
เวลาทำการ 07.30 - 21.00
โทร 074-384992
432,432/1 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
#14
สะเดา
เวลาทำการ 07.30 - 20.30
โทร 074-412390
128/22 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.สะเดา อ.สะเดา สงขลา 90120
#15
คลองแงะ
เวลาทำการ 07.30 - 20.00
โทร 074-541199
123 ม.5 ถ.คลองแงะ-นาทวี ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 90170
#16
แม่ขรี
เวลาทำการ 07.30 - 20.30
โทร 074-695833
395/3 ม.1 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
#17
จะนะ
เวลาทำการ 08.00 - 20.00
โทร 074-207464
28/1 ม.1 ถ.หาดใหญ่ - ปัตตานี ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
#18
ควนหิน
เวลาทำการ 07.30 - 20.30
โทร 074-334888
317/4 ม.3 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100
#19
ควนลัง
เวลาทำการ 07.00 - 20.30
โทร 074-292483
736 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
#20
นวลแก้ว
เวลาทำการ 07.30 - 21.00
โทร 074-300301
134 ถ.นวลแก้วอุทิศ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
#21
ทางไปสนามบิน
เวลาทำการ 07.30 - 20.30
โทร 074-300418
1909/3 หมู่ 6 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
#22
สทิงพระ
เวลาทำการ 07.30 - 19.30
โทร 074-370334
30/1 หมู่ที่ 2 ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
#23
ทางไปคูเต่า
เวลาทำการ 07.30 - 20.30
โทร 074-260855
60/8 หมู่ที่ 7 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
#24
ใกล้ตลาดฟุกเทียน
เวลาทำการ 07.30 - 21.00
โทร 074-370366
95/16 ม.3 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
#25
ควนกาหลง
เวลาทำการ 07.30 - 20.00
โทร 074-740774
314 ม.10 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
#26
สี่แยกพัทลุง-ตรัง
เวลาทำการ 07.30 - 20.00
โทร 074-603558
861/1 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
#27
นาหม่อม
เวลาทำการ 07.30 - 20.00
โทร 074-382777
2 ม.6 ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
#28
สี่แยกคลองหวะ
เวลาทำการ 07.30 - 20.00
โทร 074-217222
787, 789 ถ.สายเอเชีย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
#29
บ้านหน้าควน
เวลาทำการ 07.30 - 20.00
โทร 074-536890
504 ม.1 ซอย 27 ถนน เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
#30
คลองหามนม
เวลาทำการ 07.30 - 20.00
โทร 074-536890
586 ถนน พลพิชัย-บ้านพรุ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
#31
ชิงโค
เวลาทำการ 07.30 - 20.00
โทร 074-300418
156/51 ตำบล ชิงโค อำเภอ สิงหนคร สงขลา 90280
#32
ท่าสะอ้าน
เวลาทำการ 07.30 - 20.00
โทร 074-333235
410/12 หมุ่ 2 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100
#33
เกาะหมี
เวลาทำการ 07.30 - 20.00
โทร 074-235026
6/25 หมู่ 11 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
#34
ถนนนาเกลือ-ปัตตานี
เวลาทำการ 07.30 - 20.00
โทร 073-333222
39/20 หมู่ 11 ตำบล บานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี 94000
#35
โพธิ์เสด็จ
เวลาทำการ 07.30 - 20.00
โทร 075-466444
283/1 ถนน กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
#36
พัฒนาการคูขวาง
เวลาทำการ 07.30 - 20.00
โทร 075-355038
50/3 ถนน พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
#37
ปุณณกัณฑ์
เวลาทำการ 07.30 - 20.00
โทร 074-235898
3030 ถนน ปุณณกัณฑ์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
#38
นิพัทธ์สงเคราะห์ 5
เวลาทำการ 07.30 - 20.00
โทร 074
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110